КАРТА НА РИМСКИ ПЪТ

Дигитална платформа за GPS координати на територията на пътя.

1 Джумая джамия

2 Река Марица

3 с. Рогош

4 р. Стряма

5. Пътна станция Сирнота

6. Местност Герена

Местност Малтепе

7. Местност Юрта

Землище на Белозем

1. Джумая джамия – 42°08’52.1″N 24°44’53.4″E
2. р. Марица –  42°09’18.5″N 24°44’43.7″E
3. р. Стряма – 42°11’17.3″N 24°54’42.3″E
4. Пътна станция Сирнота – 42°11’09.9″N 24°55’01.1″E

6. Местност Герена – 42°10’31.9″N 24°56’15.9″E
7. Местност Малтепе – 42°10’32.3″N 24°56’36.4″E
8. Местност Юрта – 42°10’50.4″N 24°58’24.9″E
9. Землище на Белозем – 42°10’27.6″N 25°02’50.5″E