Етноложко проучване

Етноложко проучване Етноложко проучване ПРОУЧВАНЕ НА КУЛТУРНО-ИСТОРИЧЕСКОТО НАСЛЕДСТВО И ТРАДИЦИИПО ПРОЕКТ„ПРОУЧВАНЕ НА РИМСКИ ПЪТ“ ЗА МЕСТОПОЛОЖЕНИЕТО, ЕТНОГРАФСКОТО РАЗВИТИЕ И ТРАДИЦИИ НА МЕСТНИ ПРОДУКТИ И ЗАНАЯТИ НА РИМСКИ ПЪТ, МИНАВАЩ ПРЕЗ ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНАТА...